طراحی وب سایت

وب سایت شرکتی


 
100,000تومان
سالانه

2,000,000 هزینه تنظیم

دامنه .ir


هاست 1GB


پیاده سازی وب سایت


افزونه فرم ساز


افزونه بهینه ساز


بسته آموزش بخش مدیریت


پشتیبانی یک ساله


وب سایت خبری


 
150,000تومان
سالانه

3,500,000 هزینه تنظیم

دامنه .ir


هاست 2GB


پیاده سازی وب سایت


افزونه خبر خوان حرفه ای


ورود 30 خبر در روز


بسته آموزش بهینه سازی محتوا


بسته آموزش بخش مدیریت


پشتیبانی یک ساله


وب سایت فروشگاهی


 
250,000تومان
سالانه

5,000,000 هزینه تنظیم

دامنه .ir


هاست 3GB


پیاده سازی وب سایت


افزونه فروشگاه ساز


صفحه فرود 1 صفحه


بسته آموزش بهینه سازی محصولات


بسته آموزش بخش مدیریت


پشتیبانی یک ساله


وب سایت بازاریاب


 
350,000تومان
سالانه

7,000,000 هزینه تنظیم

دامنه .ir


هاست 5GB


پیاده سازی وب سایت


افزونه فروشگاه ساز


سیستم بازاریابی ایمیل


سرویس ارسال ایمیل اختصاصی


صفحه فرود 1 صفحه


بسته آموزش بهینه سازی محصولات


بسته آموزش بخش مدیریت


پشتیبانی یک ساله