میزبانی وردپرس

1GB


 
150,000تومان
سالانه

ترافیک ماهیانه 200 گیگابایت


5 عدد دیتابیس


رم 512 مگابایت


ایمیل 10 عدد


3GB


 
300,000تومان
سالانه

ترافیک ماهیانه 300 گیگابایت


10 عدد دیتابیس


رم 1 گیگابایت


ایمیل 20 عدد


5GB


 
600,000تومان
سالانه

ترافیک ماهیانه 500 گیگابایت


20 عدد دیتابیس


رم 3 گیگابایت


ایمیل 30 عدد


7GB


 
950,000تومان
سالانه

ترافیک ماهیانه 1000 گیگابایت


30 عدد دیتابیس


رم 5 گیگابایت


ایمیل 50 عدد