هاست اختصاصی

5 وب سایت


 
95,000تومان
ماهانه

25 گیگابایت فضا


1 گیگابایت رم


1 عدد CPU


5 دیتابیس


50 ایمیل


CentOS 7


10 وب سایت


 
165,000تومان
ماهانه

50 گیگابایت فضا


2 گیگابایت رم


2 عدد CPU


10 دیتابیس


100 ایمیل


CentOS 7


50 وب سایت


 
240,000تومان
ماهانه

75 گیگابایت فضا


4 گیگابایت رم


4 عدد CPU


50 دیتابیس


ایمیل نامحدود


CentOS 7


نامحدود وب سایت


 
350,000تومان
ماهانه

100 گیگابایت فضا


6 گیگابایت رم


6 عدد CPU


100 دیتابیس


ایمیل نامحدود


CentOS 7