هاست اشتراکی لینوکس

500MB


 
65,000تومان
سالانه

ترافیک ماهیانه 50 گیگابایت


دیتابیس نامحدود


5 عدد ایمیل


CentOS 7


1GB


 
110,000تومان
سالانه

ترافیک ماهیانه 100 گیگابایت


دیتابیس نامحدود


10 عدد ایمیل


CentOS 7


3GB


 
250,000تومان
سالانه

ترافیک ماهیانه 200 گیگابایت


دیتابیس نامحدود


20 عدد ایمیل


CentOS 7


5GB


 
390,000تومان
سالانه

ترافیک ماهیانه 300 گیگابایت


دیتابیس نامحدود


30 عدد ایمیل


CentOS 7